Bank Spółdzielczy
  • O Banku

O Banku

Bank Spółdzielczy związany jest ze społecznością lokalną już 150 lat a fundusze własne są w 100% lokalnego, polskiego pochodzenia.

W ostatnich latach doszło do bardzo szybkiego rozwoju Banku Spółdzielczego. Znacznemu wzrostowi uległy także wskaźniki ekonomiczne – nastąpił wzrost wartości sumy bilansowej. Wskaźnik ten sytuuje bank w czołówce banków spółdzielczych w całej Polsce. Władze Banku corocznie, w wyniku podejmowanych trafnych decyzji na forum Zebrania Przedstawicieli, wzmacniają fundusze własne banku, pozwalając równocześnie na płynny rozwój, a z drugiej strony potwierdzają bezpieczeństwo jego funkcjonowania. Obecny dynamiczny rozwój banku to skutek realizacji strategicznych celów.

Bank stara się także sięgać w bieżącej działalności po nowe technologie i produkty, wzbogacając tym samym swoja ofertę. Zanotować tutaj można takie produkty, jak: działalność dewizowa, usługi leasingowe, bankowość internetowa, ubezpieczenia, sms serwis czy promocje działalności depozytowej.

Głównym celem Banku Spółdzielczego w Skórczu jest stopniowe budowanie silnego lokalnego banku, zdolnego do konkurowania na rynku usług bankowych z bankami komercyjnymi.

Celem długofalowym natomiast jest osiągnięcie takiej pozycji na rynku i wypracowanie takich wyników, aby zwiększać fundusze własne proporcjonalnie do poziomu wymaganego dla banków spółdzielczych w obowiązujących regulacjach i wymaganego poziomu dla banków spółdzielczych w państwach Unii Europejskiej.

Zasady współpracy Banku Spółdzielczego z klientami opierają się na relacjach partnerskich. Relacje te, poparte długoletnim doświadczeniem w zaspokajaniu potrzeb środowisk lokalnych, pozwalają na ciągłe doskonalenie produktów i usług, by w jeszcze większym stopniu być bankiem przyjaznym i uniwersalnym.

Misją Banku Spółdzielczego jest dostarczanie usług bankowych odpowiadających potrzebom społeczności lokalnych.

Bank Spółdzielczy w Skórczu jako bank lokalny z wieloletnią tradycją wpływa bezpośrednio na rozwój swojego regionu. Bank aktywnie uczestniczy w rozwoju kulturalno-oświatowym miejscowego środowiska poprzez wsparcie finansowe przedsięwzięć kulturalnych, oświatowych i sportowych. Te i podobne działania Banku przyczyniły się do przyznania wielu wyróżnień.

Drukuj ofertę Zapytaj o ofertę
Umów się na spotkanie w 2 minuty Zaprosimy Cię do najbliższej placówki i odpowiemy na wszelkie pytania.