Bank Spółdzielczy
  • Ubezpieczenia
  • Inne usługi >

Ubezpieczenia

Dla każdego rodzica najważniejsze jest zdrowie dziecka, ale nikt nam go nie zagwarantuje. Dlatego pomyśl o ubezpieczeniu. Dzięki „Generali, z myślą o NNW” Pakiet dla dziecka otrzymasz wsparcie finansowe w razie nieszczęśliwego wypadku,
poważnego zachorowania czy nieprzewidzianych zdarzeń
 
Ubezpieczenie działa przez cały rok, w kraju, za granicą, w domu, w szkole i w czasie zajęć pozalekcyjnych. Obejmuje dzieci od narodzin do 18 roku życia i osoby do 26 roku życia kontynuujące naukę.
 
Oprócz wypłaty świadczenia zwracamy koszty z tytułu:
 
wycieczki szkolnej, w której dziecko nie mogło uczestniczyć z powodu choroby lub nieszczęśliwego wypadku;
odbudowy stomatologicznej zębów stałych, np. gdy dziecko się przewróciło i uszkodziło stały ząb;
zakupu leków po pobycie w szpitalu wskutek choroby.
 
W jakich sytuacjach zapewniamy wsparcie:
 
– Urazy powstałe wskutek nieszczęśliwego wypadku – wypłacimy świadczenie między innymi za: złamanie, zwichnięcie, skręcenie, rany skory czy wstrząśnienie mózgu
– Poważne zachorowanie – wypłacimy świadczenie w przypadku zdiagnozowania poważnego zachorowania, między innymi: cukrzycy, zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, niewydolności nerek.
– Pogryzienie przez zwierzęta – wypłacimy świadczenie wskutek pogryzienia lub ukąszenia przez zwierzęta, w tym także przez kleszcze, jeśli wskutek jednego z tych zdarzeń dziecko przebywało w szpitalu powyżej 2 dni.
– Pobyt w szpitalu – wypłacimy świadczenie za pobyt w szpitalu:
z powodu choroby zdiagnozowanej w okresie ubezpieczenia (jeśli pobyt trwał co najmniej 5 dni),
z powodu zatrucia pokarmowego (jeśli pobyt trwał co najmniej 2 dni),
wskutek nieszczęśliwego wypadku (jeśli pobyt trwał co najmniej 3 dni).
 
Zapoznaj się z ofertą GENERALI -> Oferta.PDF

Umów się na spotkanie w 2 minuty Zaprosimy Cię do najbliższej placówki i odpowiemy na wszelkie pytania.