Bank Spółdzielczy
  • Nagrody
  • O Banku >

Nagrody

Dzięki poniższym nagrodom i wyróżnieniom udaje się naszemu Bankowi zaistnieć, nie tylko w spółdzielczym sektorze bankowym ale także dać satysfakcję naszym klientom, którzy są beneficjentami tych nagród.

PARTNER SGB Leasing 1995-2015 LAT

01

Partnerzy
…to co najlepsze w leasingu!

SGB LEASING Sp. z o.o. jest polską firmą leasingową z kapitałem Spółdzielczej Grupy Bankowej, istniejącą od 1994 r. Dzięki trosce o dobór wiarygodnych klientów jest firmą bezpieczną i stabilną.

SGB LEASING to:

  • profesjonalna i bezpieczna obsługa, zgodna z obowiązującym prawem;
  • warunki finansowe dostosowane do preferencji klienta;
  • kompleksowość usług (doradztwo, negocjacje z dostawcą, zakup i ubezpieczenie przedmiotu, obsługa umowy )
  • elastyczność- możliwość negocjowania przez Klienta warunków także w trakcie trwania umowy;
  • SGB Leasing dla klientów banków z grupy SGB.

XIV edycja Konkursu „Bank Spółdzielczy w służbie społeczności lokalnej” (Warszawa, 23 czerwca 2015 r.)

02W 2015 roku odbyła się XIV edycja Konkursu „Bank Spółdzielczy w służbie społeczności lokalnej”. Celem konkursu jest wyróżnienie Banków, które swoją działalnością wspierają rozwój społeczności lokalnych, aktywnie wspomagając inicjatywy społeczne, w tym poprzez darowizny, sponsoring, stypendia, patronaty oraz organizację i współorganizację wydarzeń lokalnych o charakterze kulturalnym, społecznym czy oświatowym. Bank  jako jeden z sześciu Banków otrzymał wyróżnienie.

XII edycja Konkursu KZBS „Bank Spółdzielczy w służbie społeczności lokalnej” (Powidz, 28 czerwca 2013 r.)

03W 2013 roku odbyła się XII edycja Konkursu „Bank Spółdzielczy w służbie społeczności lokalnej”. Celem konkursu jest wyróżnienie Banków, które swoją działalnością wspierają rozwój społeczności lokalnych, aktywnie wspomagając inicjatywy społeczne, w tym poprzez darowizny, sponsoring, stypendia, patronaty oraz organizację i współorganizację wydarzeń lokalnych o charakterze kulturalnym, społecznym czy oświatowym. Nasz Bank zajął w nim zaszczytne II miejsce.

„MŁYŃSKIE KOŁO 2011” Nagroda Burmistrza Czersk

04„Młyńskie Koła” to symboliczne, czerskie nagrody za wybitne osiągnięcia i działania podejmowane na rzecz lokalnej społeczności. Laury te przyznawane są przez Burmistrza Czerska corocznie już od 2006r.
W 2011 roku w dziedzinie: „Wspieranie inicjatyw społecznych i kulturalnych przez przedsiębiorców” nagrodę otrzymał   Bank Spółdzielczy w Skórczu za wielokrotne wspieranie inicjatyw kulturalnych i imprez organizowanych na terenie Gminy Czersk.

Gepard Biznesu 2008 dla Banku Spółdzielczego w Skórczu

05Celem Konkursu Gepardy Biznesu jest wyłonienie najdynamiczniej rozwijających się firm oraz banków spółdzielczych według wzrostu ich wartości rynkowej, liczonej metodą  porównania do spółek giełdowych. Promowanie najdynamiczniej rozwijających się banków spółdzielczych. Promowanie członków Klubu Gepardów Biznesu. Umożliwienie bankom spółdzielczym i sponsorom Konkursu nawiązania bezpośrednich  kontaktów z najlepszymi przedsiębiorstwami w Polsce.

Złoty Gepard 2009 dla Banku Spółdzielczego w Skórczu

06Bank Spółdzielczy w Skórczu otrzymał statuetkę Złotego Geparda w Ogólnopolskim Konkursie Najdynamiczniejszy Bank Spółdzielczy 2009. Wyniki konkursu zostały ogłoszone na podstawie badań wyników finansowych banków Spółdzielczych za lata 2005-2008. Podstawowym kryterium była dynamika przychodów, aktywów i zysku netto.
W Konferencji wzięło udział 80 uczestników.

Dla Pana Sławomira Flissikowskiego za zasługi dla pożarnictwa oraz owocną współpracę z Gminą Skórcz (Pączewo, 4.10.2014 r.)

07W sobotę dnia 4 października 2014 roku w Pączewie odbył się festyn strażacki, będący podsumowaniem projektu pt. „Organizacja festynu strażackiego w Pączewie sposobem na promocję zasad bezpieczeństwa w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia”.
Jubileusz był okazją do odznaczeń wyróżniających się strażaków z Gminnych Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Za zasługi dla pożarnictwa oraz owocną współpracę z Gminą Skórcz podziękowanie otrzymał Prezes Sławomir Flissikowski.

Podziękowanie dla Zarządu banku Spółdzielczego w Skórczu
W dowód uznania za pomoc i wsparcie okazane Ochotniczej Straży w Skórczu
Skórcz, dnia 10 maja 2015 r.

0810 maja, nasi dzielni strażacy ze Skórcza obchodzili swoje święto. Poświęcone zostały strażackie wozy bojowe: drabina SD-30, która została zakupiona w ubiegłym roku oraz samochód pożarniczy GCBA 8/32 Magirus 232. Tego dnia popłynęło wiele słów podziękowania. Dziękowano strażakom za ich ofiarną służbę na rzecz społeczeństwa, za poświęcenie i odwagę, a także za bezinteresowność w tych, jakże trudnych, zadaniach. Strażacy również dziękowali. Szczególnie tym, którzy wspierają ich codzienny trud i doceniają poświęcenie, a także materialnie pomagają, by miejsce, w którym pracują i sprzęt, którego używaja, były w jak najlepszym stanie.

Ochotnicza Straż Pożarna w Czersku dziękuje Bankowi Spółdzielczemu w Skórczu za dofinansowanie zakupu samochodu ratownictwa drogowego
Czersk, 4 maja 2015 r.

09Jest to podziękowanie, które otrzymaliśmy od strażaków z Czerska. Dofinansowaliśmy zakup samochodu pożarnictwa drogowego. To lekki samochód pożarniczy IVECO, ze zbiornikiem na 1000 litrów wody, 6-osobowy, wyposażony w zestaw aparatów do ochrony dróg oddechowych.

Nagroda Wójta Gminy Zblewo za rok 2010

102 kwietnia w Gościńcu Konopielka odbyła się gala wręczenia Nagród Wójta Gminy Zblewo. W Dziedzinie SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ nagrodę otrzymał Bank Spółdzielczy w Skórczu, Prezes Sławomir Fissikowski. Bank, będący kontynuatorem Banku Spółdzielczego w Zblewie, może poszczycić się 145-letnią historią. Dynamiczna działalność Banku na terenie trzech powiatów owocuje doskonałymi wynikami ekonomicznymi, stawiając Bank w czołówce polskich banków spółdzielczych. Bank cechuje profesjonalna obsługa, elastyczność oferowanych usług oraz umiejętność budowania pozytywnych relacji z klientem. Bank Spółdzielczy w Skórczu aktywnie włącza się w działalność społeczną, będąc sponsorem wielu wydarzeń kulturalnych czy sportowych na terenie gminy Zblewo.

Chata Kociewia Lokalna Grupa Działania

11Lokalna Grupa Działania Chata Kociewia jest organizacją pozarządową, która łączy podmioty gospodarcze, instytucje, samorządy i inne organizacje pozarządowe we wspólnym działaniu na rzecz rozwoju 14 gmin. Zarząd na XXVI Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia, które odbyło się dnia 22 czerwca 2015 roku wręczył podziękowanie dla Banku Spółdzielczego w Skórczu za budowanie podstaw aktywności lokalnej w ramach podejścia LEADER oraz za zaangażowanie i współpracę w realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju PROW 2007 – 2013.

NAJLEPSZY BANK 2015 Rekomendacja dla Banku Spółdzielczego w Skórczu

12„Gazeta Bankowa” jest organizatorem konkursu „Najlepszy Bank w Polsce”. I tak w kategorii dużych Banków Spółdzielczych (z kapitałem powyżej 20 mln) otrzymaliśmy rekomendację Organizatora konkursu. W konkursie organizowanym pod patronatem merytorycznym firmy doradczej PwC, oraz ze wsparciem jury pod przewodnictwem Małgorzaty Zaleskiej, członka zarządu Narodowego Banku Polskiego honorowane są banki, które osiągnęły najlepsze wyniki finansowe.

Biuro Informacji Gospodarczej Info Monitor S.A. CERTYFIKAT Wiarygodności Finansowej

13Potwierdzenie wiarygodności finansowej naszego Banku w kilku bazach danych: Rejestrze BIG, bazach Biura Informacji Kredytowej oraz Związku Banków Polskich.

NBS

14Certyfikat „Wyróżniające się banki spółdzielcze”. Z przyjemnością informujemy, że bank Spółdzielczy w Skórczu otrzymał Certyfikat poświadczający zakwalifikowanie do 100 najlepszych banków spółdzielczych w Krajowym Rankingu „Wyróżniające się banki Spółdzielcze”. W konkursie organizowanym co roku przez redakcję miesięcznika Finansowego „BANK” i „Nowoczesny bank Spółdzielczy” oceniono najważniejsze wskaźniki finansowe banków.

„Zasłużony dla Miasta Skórcz”

15Bankowi Spółdzielczemu w Skórczu – w uznaniu zasług w dziedzinie rozwoju gospodarczego oraz za działalność filantropijną na rzecz rozwoju kultury, oświaty i sportu.
Bank Spółdzielczy w Skórczu w ciągu ostatnich lat wypracował w naszym regionie na rynku usług bankowych liczącą się pozycję. Działający od 140 lat bank znacznie rozszerzył poza Skórcz sieć swoich oddziałów i filii. BS w Skórczu posiada oddziały w Pelplinie i Zblewie oraz filie w Osieku, Morzeszczynie, Kaliskach, Czarnej Wodzie i Czersku. Zaledwie połowę klientów banku stanowią rolnicy. W chwili obecnej głównymi klientami banku są prywatne podmioty gospodarcze, osoby prywatne, zaś najbardziej prestiżowymi klientami są samorządy gminne. Swoją obecność i zaangażowanie w życie publiczne lokalnej społeczności Bank Spółdzielczy w Skórczu potwierdza poprzez wspieranie finansowe inicjatyw kulturalnych, sportowych i oświatowych.

KONKURS GEPARDY BIZNESU

16W II Ogólnopolskiej Konferencji Gepardów Biznesu 1 października 2008 roku wzięło udział 122 uczestników. Zostali na niej nagrodzeni zwycięzcy branżowi Konkursu Gepardy biznesu – firmy, banki spółdzielcze i SKOK-i oraz ogłoszone wyniki konkursu Najpiękniejszy Bank Spółdzielczy. Zostaliśmy laureatem konkursu w kategorii Najdynamiczniejszy polski bank Spółdzielczy.

POMORSKA RADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NOMINACJE DO NAGRODY POMORSKIEJ „GRYFA GOSPODARCZEGO 2009”

17Organizatorem konkursu jest Pomorska Rada Przedsiębiorczości pełniąca rolę doradcy Marszałka Województwa Pomorskiego w zakresie wspierania i rozwoju przedsiębiorczości. Celem Konkursu jest promocja przedsiębiorczości i aktywności gospodarczej przedsiębiorstw województwa pomorskiego poprzez m.in. prezentację i promowanie firm, które mają korzystny wpływ na rozwój gospodarczy regionu. Otrzymaliśmy NOMINACJE DO NAGRODY POMORSKIEJ „Gryfa Gospodarczego 2009”.

Dyplom dla Banku Spółdzielczego w Skórczu wyróżnionego

18Klub Gepardów Biznesu uhonorował Bank Spółdzielczy w Skórczu wyróżnieniem w I edycji Konkursu „Najdynamiczniejsze Firmy i Banki” w kategorii „Najdynamiczniejszy Bank Spółdzielczy w 2009 roku”.

ZASŁUŻONY DLA MIASTA I GMINY PELPLIN

19Medale dla zasłużonych dla Miasta i Gminy Pelplin nadawane są w Pelplinie od 1978 r. Ideą ustanowienia medalu „Zasłużony dla Gminy i Miasta Pelplin” jest wyróżnienie osób, stowarzyszeń, organizacji społecznych, fundacji i podmiotów gospodarczych zasłużonych dla Miasta i Gminy Pelplin. Bank Spółdzielczy w Skórczu otrzymał medal w grudniu 2011 roku.

LAUR GOSPODARNOŚCI

20W 2011 roku w 2 edycji konkursu „Laur Gospodarności” zorganizowanego przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w kategorii – Harmonijna współpraca: samorząd – bank spółdzielczy otrzymaliśmy główną nagrodę. Do tej kategorii banki mogły być zgłoszone wyłącznie przez gminy. W wyborze banku spółdzielczego – partnera gminy decydująca była skala współpracy z samorządami, zwłaszcza w zakresie obsługi budżetu, finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych oraz wdrażanie innych produktów i mechanizmów finansowania wspierających samorząd i jej mieszkańców oraz sponsorowanie gminnych wydarzeń kulturalnych i sportowych.

Drukuj ofertę Zapytaj o ofertę

Dokumenty do pobrania

Umów się na spotkanie w 2 minuty Zaprosimy Cię do najbliższej placówki i odpowiemy na wszelkie pytania.