Bank Spółdzielczy
  • Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy
  • Rachunki >
  • Przedsiębiorstwa >

Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy

Szczegóły oferty

Jesteś deweloperem, rozpocząłeś sprzedaż realizowanego przedsięwzięcia deweloperskiego po 29 kwietnia 2012 roku – masz obowiązek posiadania mieszkaniowego rachunku powierniczego?

Ten rachunek stworzyliśmy właśnie dla Ciebie.

Mieszkaniowy rachunek powierniczy:

jeśli przedsięwzięcie deweloperskie ma zostać sfinansowane ze środków wpłacanych przez nabywców proponujemy otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy przy finansowaniu przedsięwzięcia deweloperskiego ze środków własnych polecamy zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy.

Drukuj ofertę Zapytaj o ofertę

Korzyści

Korzystny wpływ na zaufanie nabywców do realizowanej inwestycji poprzez zwiększenie bezpieczeństwa środków wpłacanych przez nabywców na rachunek. Możliwość pełnej kontroli nabywców w zakresie wpłat i wypłat dokonywanych na mieszkaniowy rachunek powierniczy na podstawie wyodrębnionej ewidencji
pełna kontrola wypłat przez Bank:

  • Bank wypłaca środki z zamkniętego rachunku powierniczego po otrzymaniu odpisu aktu notarialnego przenoszącego na nabywcę prawo własności lokalu lub nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym
  • Bank wypłaca środki z otwartego rachunku powierniczego każdorazowo po dokonaniu kontroli zakończenia realizacji danego etapu przedsięwzięcia deweloperskiego
  • wyłączenie środków zgromadzonych na mieszkaniowym rachunku powierniczym z:
  • postępowania egzekucyjnego skierowanego przeciwko deweloperowi
  • masy upadłościowej – w razie ogłoszenia upadłości dewelopera
  • z masy spadkowej – w przypadku śmierci dewelopera będącego osoba fizyczną.

W celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z najbliższą placówką Banku.

Dokumenty do pobrania

Umów się na spotkanie w 2 minuty Zaprosimy Cię do najbliższej placówki i odpowiemy na wszelkie pytania.