Bank Spółdzielczy
 • Karty przedpłacone
 • Karty >
 • Klienci Indywidualni >

Karty przedpłacone

Szczegóły

Karta przedpłacona MasterCard to międzynarodowa karta płatnicza, za pomocą której można dokonywać płatności w kraju i za granicą. W celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z najbliższą placówką Banku.

Drukuj ofertę Zapytaj o ofertę

Korzyści

 • płatności za towary i usługi w formie bezgotówkowej w punktach handlowych i usługowych akceptujących karty (w tym transakcje Internetowe)
 • wypłaty gotówki w kasach banków i bankomatach oznaczonych logo umieszczonym na awersie/rewersie karty
 • kartą można dokonywać operacji płatności bezgotówkowych:
 • – w punktach handlowo-usługowych – bezpośrednie potwierdzenie dokonania transakcji poprzez użycie podpisu lub prawidłowego numeru PIN
 • przy zakupach dokonanych przez Internet (operacje na odległość)
 • karta przedpłacona MasterCard funkcjonuje po dokonaniu wpłaty/przelewu na Rachunek karty
 • operacje mogą być dokonywane ww. kartą do wysokości kwoty dostępnej na rachunku karty (każda karta funkcjonuje w oparciu o odrębny Rachunek karty)
 • konto, do którego wydano kartę obciążane jest łączną kwotą transakcji i prowizji w dniu wpływu operacji do Banku
 • karta wydawana jest dla osób fizycznych
 • posiadacz karty może nabyć kartę dla siebie lub w celu przekazania innej osobie, która będzie Użytkownikiem karty
 • karta może być zastrzeżona przez Bank lub Posiadacza Rachunku lub Użytkownika karty

Dokumenty do pobrania

Umów się na spotkanie w 2 minuty Zaprosimy Cię do najbliższej placówki i odpowiemy na wszelkie pytania.