Bank Spółdzielczy
  • Gwarancje i poręczenia
  • Kredyty >
  • Przedsiębiorstwa >

Gwarancje i poręczenia

Szczegóły

Gwarancje bankowe mogą stanowić zabezpieczenie wniesienia wadium, a także jako zabezpieczenie zobowiązań wynikających z umowy sprzedaży, dostawy, umowy o świadczenie usług i wiele innych.

Poręczenie – umowa, przez którą poręczyciel zobowiązuje się do wypłacenia wierzycielowi Zleceniodawcy określonej kwoty pieniężnej, na wypadek gdyby Zleceniodawca nie wypełnił świadczenia, do którego był zobowiązany.

Drukuj ofertę Zapytaj o ofertę

Korzyści

  • Gwarancje przyczyniają się do wzrostu wiarygodności Twojej firmy wobec partnerów handlowych
  • Redukują ryzyko związane z kontrahentem oraz z realizacją kontraktu/umowy
  • Nie musisz angażować własnych środków finansowych

Bank dodatkowo udziela poręczeń i gwarancji ze środków zewnętrznych:

  • Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku
  • Banku Gospodarstwa Krajowego

Odwiedź jeden z naszych oddziałów lub skontaktuj się z doradcą by zapytać o szczegóły.

Umów się na spotkanie w 2 minuty Zaprosimy Cię do najbliższej placówki i odpowiemy na wszelkie pytania.