Bank Spółdzielczy

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Prace administracyjne Fiserv

Posted by

Szanowni Państwo,

w niedzielę, 14 kwietnia, w godz. 10:00 – 16:00 nasz dostawca Fiserv będzie prowadzić prace administracyjne. Mogą wtedy wystąpić przerwy w dostępie do usług.

W tym czasie klient w kanałach samoobsługowych tj. w SGB Mobile i SGB24, a także w aplikacji i bankowości internetowej może spotkać się z trudnościami w zakresie:

· zmiany limitów na karcie,

· zmiany nr PIN dla karty,

· zamówienia nowej karty,

· zastrzeżenia lub aktywacji karty.

Przypominamy, że karty można aktywować i zastrzegać pod numerem Infolinii SGB 800 888 888

Informacja o zwołaniu Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Skórczu

Posted by

Na podstawie § 28 ust. 1 pkt. 7 Statutu Banku Spółdzielczego w Skórczu, Zarząd Banku Spółdzielczego uprzejmie zawiadamia o zwołaniu Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Skórczu, które odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2024 roku o godzinie 12:00 w Molto Bene Hotel & Restaurant w Skórczu, ul. Pomorska 15b.

Komunikat dotyczący wpłat gotówkowych realizowanych w kasie

Posted by

Bank Spółdzielczy w Skórczu informuje, iż od dnia 01.05.2024 roku nie będzie realizował transakcji
okazjonalnych o równowartości powyżej 1000 EURO w przeliczeniu na PLN i wprowadza
maksymalną kwotę transakcji wpłat gotówkowych realizowanych w kasie, na rachunki prowadzone w innych bankach do wysokości 3.500,00 zł.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Skórczu

LOKATA DYNAMICZNA Z ZYSKIEM II 2024

Posted by

Oprocentowanie stałe w skali roku:

► na okres 3 miesięcy – 5,3 %
Minimalna kwota lokaty 5.000,00zł
Maksymalna kwota lokaty 500.000,00 zł

Lokata dla klientów indywidualnych
Klient może otworzyć wyłącznie jedną lokatę
Lokata tylko dla nowych środków – nowe środki liczone powyżej salda na dzień 02.04.2024r.
Lokata dostępna wyłącznie w bankowości internetowej

Promocja trwa od 04.04.2024r. do 30.06.2024r.

Środki do 100.000 EUR zdeponowane w Banku objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Regulamin Promocji Lokata na Nowe-Srodki 2

Nota prawna

Lokata SGB Mobile II edycja

Posted by

Oprocentowanie stałe w skali roku:

► na okres 3 miesięcy – 4,80 %
Minimalna kwota lokaty 5.000,00zł
Maksymalna kwota lokaty 500.000,00 zł

Lokata dla klientów indywidualnych.

Klient może otworzyć wyłącznie jedną lokatę
Lokata nieodnawialna
Lokata dostępna wyłącznie w aplikacji SGB Mobile

Promocja trwa od 02.04.2024r. do 30.06.2024r.

Środki do 100.000 EUR zdeponowane w Banku objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Lokata SGB24 II edycja

Posted by

Oprocentowanie stałe w skali roku:

► na okres 3 miesięcy – 4,60 %
Minimalna kwota lokaty 5.000,00zł
Maksymalna kwota lokaty 500.000,00 zł

Lokata dla klientów instytucjonalnych.

Klient może otworzyć wyłącznie jedną lokatę
Lokata nieodnawialna
Lokata dostępna wyłącznie w bankowości internetowej SGB24

Promocja trwa do 30.06.2024r.