Bank Spółdzielczy

Zawiadomienie o Zebraniu Grup Członkowskich na 2021 rok

Zarząd Banku Spółdzielczego w Skórczu mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo Członków naszego Banku, w sytuacji wynikającej z epidemii koronawirusa, i konieczność ograniczenia przebywania w większych skupiskach ludzkich,  zgodnie z przepisem art. 2b ustawy z dnia 7 grudnia 2020 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, zwołuje na dzień 6 lipca 2021 roku (wtorek) o godz. 16.30 ZEBRANIE GRUP CZŁONKOWSKICH, przy wykorzystaniu aplikacji Microsoft Teams dla udziałowców z terenu:

– Miasta i Gminy Skórcz,

– Gminy Osiek

– Gminy i Miasta Pelplin,

– Gminy Morzeszczyn,

– Gminy Zblewo,

– Gminy Kaliska

– Miasta i Gminy Czarna Woda

– Miasta i Gminy Czersk

Członkowie Banku, którzy nie mają miejsca zamieszkania ani nie prowadzą działalności gospodarczej na terenie miast lub gmin wymienionych powyżej, należą do Grupy Członkowskiej utworzonej na terenie działania Centrali Banku, w którym złożyli deklaracje członkowskie.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD ZEBRANIA GRUP CZŁONKOWSKICH 

  1. Otwarcie Zebrania i powitanie Członków.
  2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Zapoznanie się z Regulaminem Zebrań Grup Członkowskich i  przyjęcie porządku obrad.
  4. Przedstawienie projektów uchwał na Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli.
  5. Informacja z wykonania Uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
  6. Informacja o realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej.
  7. Dyskusja.
  8. Zakończenie obrad.    

Celem uczestnictwa w Zebraniu Grup Członkowskich, przy wykorzystaniu aplikacji Microsoft Teams, Członek Banku  zgłasza chęć swojego uczestnictwa w Zebraniu dostarczając ”Kartę zgłoszenia udziału w Zebraniu Grup Członkowskich przy wykorzystaniu aplikacji Microsoft Teams w dniu 6 lipca 2021r.”* za pośrednictwem:

– poczty elektronicznej na adres: , 

– listownie

– lub osobiście  w placówkach Banku .

Za skuteczne wyrażenie chęci udziału w Zebraniu uznaję się dostarczenie „Karty Zgłoszenia” w jednej z form wyżej wymienionych do dnia 05.07.2021r. do godz. 12.00.

Zarejestrowanemu uczestnikowi Zebrania zostanie przesłany link z dostępem do Zebrania.

Jednocześnie  informujemy, że z Pakietem sprawozdawczym, Członek może się zapoznać w siedzibie Centrali Banku (sekretariat) w  Skórczu, ul. Główna 40A, do dnia 17.05.2021r. w godzinach otwarcia placówki (zainteresowani będą przyjmowani pojedynczo z zachowaniem wymaganych środków ostrożnościowych – obowiązek posiadania na twarzy maseczki i zdezynfekowania dłoni przy wejściu do budynku ).

ZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKÓRCZU

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod nr tel. 58/582-43-15, lub 797-407-411

*„Karta zgłoszenia udziału w Zebraniu Grup Członkowskich przy wykorzystaniu aplikacji Microsoft Teams w dniu 6 lipca 2021r.” dostępna jest:

– w placówkach Banku,

– na stronie internetowej: www.bsskorcz.pl

– na Facebooku: www.facebook.com/bsskorcz

Link do pobrania regulaminu -> Regulamin Zebrań Grup Członkowskich

Umów się na spotkanie w 2 minuty Zaprosimy Cię do najbliższej placówki i odpowiemy na wszelkie pytania.
Aktualne Oferty Specjalne