Bank Spółdzielczy

Zmiana zasad regulowania składek KRUS

Rolniku, jeżeli jesteś płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT), to od dnia 1 stycznia 2022 r. zmieniają się zasady regulowania składek KRUS.

Od 1 stycznia 2022 r. udostępnione zostaną specjalne rachunki bankowe, po dwa dla każdego Oddziału Regionalnego KRUS, jeden dla wpłat na ubezpieczenie społeczne rolników, drugi dla wpłat na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z tabelą poniżej.

W przypadku rolników będących płatnikami podatku VAT, przy realizacji płatności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne, wskazać należy wyłącznie nowe numery rachunków bankowych. Jeśli w momencie realizacji płatności saldo Pani/Pana rachunku VAT będzie niezerowe, to środki zostaną pobrane z tego rachunku (do wysokości salda).

Jeżeli płatność z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników lub ubezpieczenie zdrowotne zostanie dokonana na dotychczas wykorzystywany numer rachunku bankowego, to przelew zostanie zrealizowany, jednak nie zostaną wykorzystane środki zgromadzone na rachunku VAT.

Ważne!

Dokonując wpłaty składek (przelewu), koniecznie należy podać odpowiedni numer rachunku bankowego, a także identyfikator płatnika składek (numer UNO) lub pełne dane osobowe, pozwalające na identyfikację płatnika składek (osoby ubezpieczonej). Wskazanie wyłącznie imienia i nazwiska nie pozwoli na ustalenie właściwej osoby w systemie informatycznym KRUS.

Numery rachunków bankowych, dedykowanych rolnikom będącym płatnikami VAT, według przynależności do Oddziału Regionalnego KRUS, można uzyskać w każdej jednostce organizacyjnej KRUS oraz na stronie internetowej: www.krus.gov.pl.

Podstawa prawna:

I) ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo bankowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1626),

2) ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1896, z późn. zm.).

Numery rachunków bankowych, dedykowanych rolnikom będącym płatnikami VAT, w zależności od Oddziału Regionalnego KRUS i rodzaju ubezpieczenia, zawiera poniższa tabela.

Nazwa OR KRUSSkładki na ubezpieczenie społeczneSkładki na ubezpieczenie zdrowotne
KRUS Oddział Regionalny w Warszawie42 1010 1010 0032 7413 7700 001115 1010 1010 0032 7413 7700 0012
KRUS Oddział Regionalny w Białymstoku30 1010 1049 0109 9513 7700 001103 1010 1049 0109 9513 7700 0012
KRUS Oddział Regionalny w Bydgoszczy65 1010 1078 0024 5313 7700 001138 1010 1078 0024 5313 7700 0012
KRUS Oddział Regionalny w Gdańsku98 1010 1140 0155 9613 7700 001171 1010 1140 0155 9613 7700 0012
KRUS Oddział Regionalny w Częstochowie28 1010 1212 0007 4913 7700 001198 1010 1212 0007 4913 7700 0012
KRUS Oddział Regionalny w Kielcach44 1010 1238 0840 5513 7700 001117 1010 1238 0840 5513 7700 0012
KRUS Oddział Regionalny w Krakowie50 1010 1270 0006 2213 7700 001123 1010 1270 0006 2213 7700 0012
KRUS Oddział Regionalny w Lublinie51 1010 1339 0770 0213 7700 001124 1010 1339 0770 0213 7700 0012
KRUS Oddział Regionalny w Łodzi38 1010 1371 0007 5213 7700 001111 1010 1371 0007 5213 7700 0012
KRUS Oddział Regionalny w Olsztynie77 1010 1397 0056 3013 7700 001150 1010 1397 0056 3013 7700 0012
KRUS Oddział Regionalny w Opolu39 1010 1401 0050 4713 7700 001112 1010 1401 0050 4713 7700 0012
KRUS Oddział Regionalny w Poznaniu55 1010 1469 0021 5013 7700 001128 1010 1469 0021 5013 7700 0012
KRUS Oddział Regionalny w Rzeszowie50 1010 1528 0004 4613 7700 001123 1010 1528 0004 4613 7700 0012
KRUS Oddział Regionalny w Koszalinie77 1010 1599 0184 1213 7700 001150 1010 1599 0184 1213 7700 0012
KRUS Oddział Regionalny we Wrocławiu96 1010 1674 0070 7013 7700 001169 1010 1674 0070 7013 7700 0012
KRUS Oddział Regionalny w Zielonej Górze97 1010 1704 0038 9613 7700 001170 1010 1704 0038 9613 7700 0012
Umów się na spotkanie w 2 minuty Zaprosimy Cię do najbliższej placówki i odpowiemy na wszelkie pytania.
Aktualne Oferty Specjalne