Bank Spółdzielczy

Informacja dotycząca zmiany wysokości udziału

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że na podstawie Uchwały nr 23/2022 Zebrania Przedstawicieli Banku, które odbyło się w dniu 19 maja 2022r. została zmieniona wysokość udziału członkowskiego.

Udział członkowski aktualnie po zmianie wynosi 600,00zł (słownie: sześćset złotych).

Przypominamy, że zgodnie z § 9 ust. 1 Statutu Banku w przypadku zmiany wysokości udziału członek Banku zobowiązany jest wnieść wpłatę uzupełniającą stan jego udziałów w terminie 90 dni od daty zarejestrowania zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Ponieważ zmiana została zarejestrowana w dniu 31 sierpnia 2022r. wpłata uzupełniająca powinna zostać wniesiona do dnia 29 listopada 2022r.

Jednocześnie informujemy, że brak wpłaty uzupełniającej w podanym wyżej terminie może stanowić podstawę do utraty członkostwa w Banku poprzez wykluczenie. W związku z powyższym przysługuje Pani/Panu możliwość uczestnictwa na posiedzeniu Rady Nadzorczej, która zostanie zwołana zgodnie z §11 i §12 Regulaminu Rady Nadzorczej w dniu 08.12.2022r., o godz. 1100 w siedzibie Banku, ul. Główna 40A, 83-220 Skórcz, na której zostanie podjęta uchwała o wykluczeniu Pani/Pana z pocztu członków naszego Banku. W przypadku uzupełnienia wpłaty na udział członkowski w wymaganej wysokości, informację o posiedzeniu Rady Nadzorczej, proszę traktować jako nie dotyczącą Pani/Pana.

Uprzejmie prosimy również o zaktualizowanie w rejestrze członków Pani/Pana danych.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonów:

– o/Skórcz: 58 582 43 15; 58 582 46 15;

– o/Lubichowo: 58 57 35 500;

– o/Pelplin: 58 536 17 35;

– o/Zblewo: 58 588 42 20;

– email: udzialowcy@bsskorcz.sgb.pl

z wyrazami szacunku

Zarząd Banku Spółdzielczego w Skórczu

Formularz wypowiedzenia udziału do pobrania -> Wypowiedzenie udziału.docx

Umów się na spotkanie w 2 minuty Zaprosimy Cię do najbliższej placówki i odpowiemy na wszelkie pytania.
Aktualne Oferty Specjalne