Bank Spółdzielczy

Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Skórczu

W dniu 21 kwietnia 2016 roku odbyło się Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Skórczu, na którym zatwierdzono sprawozdanie finansowe za 2015 rok oraz dokonano podziału wyniku finansowego Banku.  Frekwencja wynosiła 87,50% obecnych Delegatów. Delegaci zatwierdzili sprawozdanie Rady Nadzorczej i Zarządu Banku oraz podjęli między innymi uchwałę w sprawie zmian w statucie. Obrady zaszczycili swoją obecnością starostowie, burmistrzowie i wójtowie z terenu działania. Podczas zebrania czas umilił laureat Muzycznego Skarbu, który zdobył pierwszą nagrodę w Pelplinie. Bank za bardzo dobre wyniki finansowe otrzymał od zebranych delegatów i gości podziękowania oraz gratulacje z okazji 150 – lecia działalności.

Umów się na spotkanie w 2 minuty Zaprosimy Cię do najbliższej placówki i odpowiemy na wszelkie pytania.
Aktualne Oferty Specjalne