Bank Spółdzielczy

Zebrania Grup Członkowskich 2020

 

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Skórczu

Zaprasza na Zebrania Grup Członkowskich

w terminach określonych w załączonym harmonogramie

Harmonogram zebrań – pobierz

ZEBRANI

Wybiorą przewodniczącego i sekretarza Zebrania,

– Zapoznają się z projektem uchwał, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli,

– rozpatrzą sprawozdanie finansowe za ubiegły rok,

– rozpatrzą sprawozdanie z działalności Zarządu banku Spółdzielczego,

– rozpatrzą sprawozdanie z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,

– rozpatrzą sprawozdanie z wykonania wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej,

– rozpatrzą sprawozdanie z działalności rady Nadzorczej,

– zgłoszą wnioski w sprawie dalszego usprawnienia działalności Banku.

ZARZĄD BANKU

Umów się na spotkanie w 2 minuty Zaprosimy Cię do najbliższej placówki i odpowiemy na wszelkie pytania.
Aktualne Oferty Specjalne