Bank Spółdzielczy

Rekrutacja na stanowisko doradcy klienta

Doradca klienta

Miejsce pracy: Skórcz

Przykładowy zakres odpowiedzialności

 • dbanie o relacje z Klientami,
 • pozyskiwanie nowych Klientów (MŚP, rolnicy, klienci indywidualni),
 • realizacja założonych celów,
 • sprzedaż i obsługa produktów bankowych,

Oczekiwania

 • doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • znajomość analizy finansowej dla podmiotów gospodarczych
 • komunikatywność, samodzielność, sumienność, dokładność;
 • wykształcenie min. średnie;
 • znajomość obsługi komputera oraz sprzętów biurowych;
 • zadaniowość, planowanie, zarządzanie swoim czasem oraz pracą;
 • radzenie sobie ze stresem i presją czasu;
 • prawo jazdy – kategoria B;

Oferujemy:

 • pracę w stabilnym Banku;
 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • umowę o pracę;
 • pełen etat,
 • inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia);

CV z dopiskiem „PRACA” prosimy przesłać do 15 maja 2023r. na adres:

Bank Spółdzielczy w Skórczu

ul. Główna 40A

83-220 Skórcz

lub

na adres e-mail:

W CV prosimy o dopisanie poniższej klauzuli:

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę Bankowi Spółdzielczemu w Skórczu na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji.

Zgłoszenia bez powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.

Jeżeli chciałaby/by Pani/Pan, aby przesłane dokumenty również były wykorzystane dla celów przyszłych rekrutacji, prosimy o dopisanie dodatkowo poniższej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora Danych Osobowych moich danych osobowych uzyskanych w procesie rekrutacji przez okres 6 miesięcy od daty przesłania niniejszego dokumentu, w celu ich analizy pod kątem prowadzonych w Banku Spółdzielczym w Skórczu procesów rekrutacyjnych.”

 Klauzula informacyjna:

 W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) Bank Spółdzielczy w Skórczu informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: 

 1. Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Skórczu z siedzibą w Skórczu przy ul. Główna 40A 83-220 Skórcz; dane kontaktowe Banku: Bank Spółdzielczy w Skórczu; ul. Główna 40A 83-220 Skórcz numer telefonu: 585824315, email: bsskorcz@bsskorcz.sgb.pl zwany dalej „Bankiem”. 

 1. Inspektor Ochrony Danych

W Banku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych. Z wyznaczonym w Banku Inspektorem Ochrony Danych, można skontaktować się pod adresem email: iod@bsskorcz.sgb.pl lub pisemnie (na adres siedziby Banku).

 1. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Bank w celu realizacji rekrutacji/i przyszłych rekrutacji – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest Pani/Pana zgoda, tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia oraz realizacja przez Bank obowiązków prawnych ciążących na Banku, tj. art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia w zw. z przepisami Kodeksu Pracy. 

 1. Informacja o okresach przetwarzania danych osobowych

Bank będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji/przez okres niezbędny do realizacji procesu przyszłych rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy. Po zakończeniu rekrutacji Pani/Pana dane zostaną usunięte. 

 1. Informacja o odbiorcach danych osobowych

Pani/Pana dane są przeznaczone dla Banku w procesie rekrutacji/w procesach przyszłych rekrutacji. 

 1. Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia na warunkach wynikających z Rozporządzenia.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Przysługuje Panu/Pani również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

 1. Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Pana/Panią danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym.

W ramach prowadzonej rekrutacji Administrator nie podejmuje żadnych decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym z wykorzystaniem profilowania.

Umów się na spotkanie w 2 minuty Zaprosimy Cię do najbliższej placówki i odpowiemy na wszelkie pytania.
Aktualne Oferty Specjalne