Bank Spółdzielczy

Przetarg na sprzedaż nieruchomości

od 1866 roku
Bank Spółdzielczy w Skórczu

 

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Skórczu zawiadamia o przetargu na sprzedaż:

Budynku użytkowego w zabudowie zblokowanej, położonego w Zblewie przy ul. Głównej nr 2 (obok siedziby  Oddziału Banku Spółdzielczego):

– o powierzchni użytkowej 226,51 m.kw.

powierzchni zabudowy: 136,79 m.kw.

– rok budowy ok. 1920 r.

– stan techniczny – średni,

– budynek  zlokalizowany jest na działce oznaczonej ewidencyjnie  nr  412/1 o pow. 293 m.kw. , dla której zostanie założona nowa księga wieczysta wydzielona z  KW nr GD1A/00007798/6.

Minimalna cena sprzedaży wynosi 315.075,00 złotych brutto.

Osoby zainteresowane prosimy o:

  1. Składanie ofert zakupu w zamkniętych kopertach z napisem „ZAKUP NIERUCHOMOŚCI – ZBLEWO”, zawierających:

– imię, nazwisko i adres zainteresowanego, nr telefonu,

– proponowaną cenę zakupu,

najpóźniej do dnia 29.08.2017 roku do godziny 14:00 do sekretariatu Banku       Spółdzielczego w Skórczu ul. Główna 40a.

  1. Wpłacenie wadium w kwocie 1000,00 zł na rachunek Banku Spółdzielczego w Skórczu nr: 44 8342 0009 0000 0030 9000 0167, do dnia 29.08.2017r. do godz.14:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.08.2017r. o godz. 10:00  w siedzibie Banku Spółdzielczego w Skórczu przy ul. Głównej 40A,

Informacji na temat przedmiotu sprzedaży udzieli:

Tadeusz Kaliszewski, telefon 797 407 433,

Krystyna Sirocka,  telefon 797 407 414,  w godzinach  8:00  –  16:00.

Nieruchomość można obejrzeć po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się.

Zarząd Banku zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn oraz wybór najkorzystniejszej oferty w innym trybie.

 

Skórcz, dnia 08.08.2017 r.

Umów się na spotkanie w 2 minuty Zaprosimy Cię do najbliższej placówki i odpowiemy na wszelkie pytania.
Aktualne Oferty Specjalne