Bank Spółdzielczy

Połączenie Banków Spółdzielczych w Skórczu i Lubichowie

Banki Spółdzielcze w Skórczu i Lubichowie (woj. pomorskie) podjęły decyzję o połączeniu w jeden podmiot – Bank Spółdzielczy w Skórczu. Na połączenie banków uzyskano zgodę Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB.

Mieszkańcy regionu zyskają dzięki tej fuzji silny i stabilny kapitałowo podmiot z trwałymi, spółdzielczymi korzeniami, o uniwersalnym charakterze i ambitnych planach rozwojowych.

Oba banki mają łącznie ponad 25 tysięcy klientów i operują w dziesięciu placówkach na terenie województwa pomorskiego, działając w sąsiadujących z sobą gminach. Łączące się banki planują nową, wspólną ofertę dla klientów, szczególnie w zakresie wymiany walut, produktów ubezpieczeniowych, leasingu i faktoringu.

Ważnym elementem integracji będzie dostęp do nowoczesnych rozwiązań technologicznych, w tym nowego systemu operacyjnego banku, aplikacji SGB Mobile i kantoru walutowego.

Prawne połączenie banków w Skórczu i Lubichowie nastąpi z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Umów się na spotkanie w 2 minuty Zaprosimy Cię do najbliższej placówki i odpowiemy na wszelkie pytania.
Aktualne Oferty Specjalne