Bank Spółdzielczy

Kredyt płynnościowy dla rolników

Bank Spółdzielczy w Skórczu zaprasza do skorzystania z oferty kredytu na utrzymanie płynności finansowej przez producentów rolnych – linia UP

  1. Maksymalna kwota kredytu:
  1. 100.000,00 zł  – gdy producent prowadzi gospodarstwo rolne  w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o powierzchni nie większej niż 50 ha użytków rolnych,
  2. 200.000,00 zł  – gdy producent prowadzi gospodarstwo rolne  w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o powierzchni powyżej 50 ha i nie więcej niż 100 ha  użytków rolnych,
  3. 400.000,00 zł  – gdy producent prowadzi gospodarstwo rolne  w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o powierzchni powyżej 100 ha  użytków rolnych.

2. Okres kredytowania: do 60 miesięcy.


3. Oprocentowanie: Zmienne, wynoszące stawka WIBOR 3M (ogłaszana na ostatni dzień roboczy drugiego miesiąca kwartału, poprzedzającego kwartał naliczania odsetek, obliczany z dokładnością  do dwóch miejsc po przecinku i obowiązujący  przez okres  następnego kwartału) powiększona o marżę banku. Oprocentowanie należne bankowi płacone jest przez:

  1. Kredytobiorcę – w wysokości 2%,
  2. ARiMR –  w pozostałej części.

4.      Prowizja od kredytu: 0,50%.

5.      Inne opłaty i prowizje : brak.

6.      Zabezpieczenie: wszystkie stosowane w Banku formy zabezpieczeń.

7.      Okres udzielania: do 31.12.2023 r, pod warunkiem dostępności dopłat do oprocentowania z ARiMR.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi Doradcami pod nr tel. 58 582 43 15

Umów się na spotkanie w 2 minuty Zaprosimy Cię do najbliższej placówki i odpowiemy na wszelkie pytania.
Aktualne Oferty Specjalne