Bank Spółdzielczy

KREDYT EKO

Kredyt na cel :

 1.        zakup instalacji fotowoltaicznych;
 2.         zakup: węzła cieplnego z programatorem temperatury, pompy ciepła z osprzętem, kotła gazowego z osprzętem, kotła olejowego kondensacyjnego z osprzętem, kotła na paliwo stałe (biomasa, pellet) lub węgiel spełniającego co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe, materiałów budowlanych wchodzących w skład systemu ogrzewania elektrycznego;
 3.        zakup materiałów budowlanych wchodzących w skład instalacji grzewczej;
 4.        pokrycie kosztów montażu instalacji fotowoltaicznych, źródła ciepła i instalacji w ramach kredytowanej inwestycji;
 5.        przyłącze do sieci ciepłowniczej, gazowej, elektroenergetycznej;
 6.        zakup materiałów budowlanych wykorzystywanych do docieplenia budynków mieszkalnych wraz z wykonaniem usługi docieplenia;
 7.        zakup stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wykonaniem usługi jej montażu;
 8.        zakup materiałów budowlanych wchodzących w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
 9.        pokrycie kosztów wykonania ekspertyz lub branżowej dokumentacji projektowej w ramach realizacji kredytowanej inwestycji;
 10.        zakup sprzętu AGD A, B;
 11.        zakup i instalacja przydomowej ekologicznej oczyszczalni ścieków;   
 12.        refinansowanie wydatków poniesionych na podstawie faktur wystawionych w okresie roku od daty zawarcia umowy kredytowej na cele określone w punkach powyżej tj. od 1) do 11) 

      Kwota kredytu do 100.000,00zł

      Okres kredytowania do 96 miesięcy

     Oprocentowanie kredytu w skali roku uzależnione od okresu kredytowania:

a)      na okres do 36 m-cy:

 •   oprocentowanie  stałe w wysokości 6,99 %, lub
 •  Oprocentowanie zmienne WIBOR 6M+ 1,99 p.p.

  WIBOR 6M  stanowiący średnią arytmetyczna kwotowań w miesiącu marcu i wrześniu. Zmiana oprocentowania następuje 2 razy w roku: na podstawie stawki bazowej WIBOR 6M z miesiąca września od 1 listopada danego roku a z miesiąca marca od 1 maja danego roku.

b)      na okres do 96 m-cy:

 •  Oprocentowanie zmienne WIBOR 6M+ 1,99 p.p.

  WIBOR 6M  stanowiący średnią arytmetyczna kwotowań w miesiącu marcu i wrześniu. Zmiana oprocentowania następuje 2 razy w roku: na podstawie stawki bazowej WIBOR 6M z miesiąca września od 1 listopada danego roku a z miesiąca marca od 1 maja danego roku.

   

      Prowizja od kredytu 0 %.

      Opłata za złożenie wniosku 0 zł

.      

Promocja dotyczy wniosków kredytowych złożonych w okresie  od 02.05.2024 r. do 30.09.2024 r.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) kredytu gotówkowego EKO! wyliczona na dzień 01.05.2024 r. na reprezentatywnym przykładzie wynosi 8,00 % dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 35.000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 42.415,16 zł, oprocentowanie zmienne WIBOR 6M* + 1,99 p.p. marży Banku. Na dzień sporządzania przykładu oprocentowanie wynosiło 7,83 %  w skali roku, całkowity koszt kredytu 7.415,16 zł (w tym: prowizja 0,00 zł, odsetki 7.415,16 zł, ubezpieczenie 0,00 zł); 60 miesięcznych rat kapitałowo – odsetkowych: 1 rata wyrównująca 706,88 zł; 59 rat równych po 706,92 zł każda. Symulacja wykonana dla dwóch współkredytobiorców. Dostępność produktu oraz warunki kredytowania uzależnione są od wyniku przeprowadzonej przez Bank analizy zdolności kredytowej Klienta, na podstawie przekazanych przez niego informacji. Niniejsza informacja ma charakter reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

*WIBOR 6M stanowiący średnią arytmetyczną kwotowań w miesiącu marcu i wrześniu. Zmiana oprocentowania następuje 2 razy do roku: na podstawie stawki bazowej WIBOR 6M z miesiąca września od 1 listopada danego roku a z miesiąca marca od 1 maja danego roku.

Umów się na spotkanie w 2 minuty Zaprosimy Cię do najbliższej placówki i odpowiemy na wszelkie pytania.
Aktualne Oferty Specjalne